Domorodci v Sloveniji in slovenskih zgodovinskih deželah

Opredelitev in označb za domorodna ljudstva je več. Za izbiranje domorodnih ljudstev dandanes ne obstajajo enotna merila. Domorodna istovetnost ima različen pomen različnim posameznikom in družbam. Domorodna ljudstva imenujejo tudi naravna ljudstva.

Pri Združenih narodih (angl. United nation organization) se opredelitev kriterijev za domorodne ljudi ali ljudstva deli na šest delov:

– povezava z zemljo in območjem poselitve;

– prizadevanje za avtonomijo in samoodločbo;

– ponovno zanimanje za različne omike in jezike;

– zgodovinska izkušnja okupacije;

– stalne posledice razlastitve in podrejenosti;

– skupni vplivi modernosti.

Za Slovence oziroma prebivalce slovenskih zgodovinskih dežel je značilno, da njihovi predniki in sedanje generacije nedvomno ustrezajo vsem šestim kriterijem za domorodne ljudi. In še več!

Ena izmed sestavnih delov istovetnosti domorodcev je tudi vera. Velikokrat se je skupaj z okupacijo in kolonizacijo odvijal še proces uničenja izvirne rodne vere domorodcev preko procesa pokristjanjevanja ali islamizacije. Izvirna domorodna vera Slovencev, je kljub stoletjem pokristjanjevanja v določeni meri in na prikrit način preživela vse do danes.

Mednarodni dan naravnih ali domorodnih ljudstev obeležujemo vsako leto 9. velikega srpana v znak spomina na prvi sestanek Delovne skupine Združenih narodov za domorodne prebivalce, ki je potekal v Ženevi leta 1982. Generalna veča OZN je dne 13. 9. 2007 sprejela Deklaracijo Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudi, ki vsem domorodnim ljudstvom priznava njihove pravice. To deklaracijo je ratificirala tudi Republika Slovenija, ki jo je zato dolžna spoštovati in priznati domorodcem vse, kar jim v skladu z deklaracijo tudi pripada.  

Žrtev tujega imperializma in nasilnega pokristjanjevanja so bili tudi naši predniki Sloveni, Slovenci, ki so bili nedvomno deležni okupacije ter vsiljevanja krščanske vere in fevdalnega sistema že v obdobju Karla Velikega (8. in 9. stoletje) ter poznejšega Svetega rimskega cesarstva. Slovenski rodovi so bili zlasti od devetega stoletja naprej načrtno vključeni v uničevanje njihove domorodne omike in rodne vere. Neizpodbitno dejstvo je, da so posamezni elementi omike in vere preživeli ter se ohranili vse do danes. Ker pa so bili naši predniki, ki so ostajali zvesti svojemu izvoru in izročilom, običajno vseskozi hudo preganjani in so nad njimi načrtno izvajali rodomor, so se umaknili v tajnost in navzven namenoma niso kazali znakov izvirne domorodnosti.

Večina današnjih Slovencev ne ve, da so se njihovi pra pradedje imeli za domorodce in so se tako tudi opredeljevali. Gre za obdobje zgolj štirih generacij prednikov pred našo sedaj živečo generacijo!

Slovenski domorodci smo in še vedno prebivamo v naslednjih zgodovinskih deželah:

  1. Koroška
  2. Štajerska
  3. Krajnska
  4. Primorje
  5. Prekmurje
  6. Beneška Slovenija
  7. Bezjaška Slovenija.

Slovenski domorodci se dostojanstveno postavljamo za svoje mesto pod soncem. Smo varuhi, vardi živih izročil naših prednikov.