Domorodstvo

Pri Združenih narodih (angl. United nation organization) se opredelitev kriterijev za domorodne ljudi ali ljudstva deli na šest delov:

– povezava z zemljo in območjem poselitve;

– prizadevanje za avtonomijo in samoodločbo;

– ponovno zanimanje za različne omike in jezike;

– zgodovinska izkušnja okupacije;

– stalne posledice razlastitve in podrejenosti;

– skupni vplivi modernosti.

Za Slovence oziroma prebivalce slovenskih zgodovinskih dežel je značilno, da njihovi predniki in sedanje generacije nedvomno ustrezajo vsem šestim kriterijem za domorodne ljudi.